Fysioterapeut, Cert. MDT., klinikejer

 

Ansættelsesforhold

2018-: Fysioterapeut for Vendsyssel FF

2010-: Klinikejer Fysioterapeuterne Skagensvej

2005: Medejer af Fysioterapeuterne Bispensgade/Skagensvej

2002: Ansat hos Fysioterapeuterne Bispensgade/Skagensvej

1999: Fysioterapeut på Hjørring Sygehus på henholdsvis Ortopædkirurgisk og Reumatologisk afdeling

 

Eksamener:

2004: Certificeret MDT: bestået credential eksamen i Mckenzie-konceptet (læs mere her)

1999: Uddannet fysioterapeut i Holstebro.

 

Kurser i manuel behandling:

2012: Manipulation og mobiliserings kursus – SI-leddet (Bækkenleddet) og Foden
2010: Cervikalcolumna og ct overgang manipulation og mobiliserings kursus

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2017: Mulligan Konceptet: Special kursus i “Undersøgelse og behandling af smerter relateret til bækkenleddene og symfysen” ved Mark Oliver.
2015: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.
2014: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.
2014: Mulligan Konceptet: introduktionskursus.

 

McKenzie metoden: (læs mere her)

2003: Mckenzie: Part D (avanceret undersøgelse og behandling af nakken)
2002: McKenzie: Part C (avanceret undersøgelse og behandling af lænden)
2002: McKenzie: Part B (undersøgelse og behandling af nakke og brystryg)
2001: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

 

Sportsfysioterapi og relateret hertil: (læs mere her)

2012: Idrætsfysioterapi: Albue og hånd
2012: Idrætsfysioterapi: Skulder
2012: Idrætsfysioterapi: Introduktionskursus
2012: Kinesio Tape: De fundamentale koncepter, screening- og muskeltest samt muskeltapeninger
2009: Fysioterapeutisk løbestilanalyse kursus
2008: Certificeret supersole behandler (læs mere her)

 

Undervisning

Underviser på Professionshøjskolen UCN på sygeplejestudiet i ergonomi

Fysioterapeut, Cert. MDT., CMP.

 

Ansættelsesforhold

2008: Fysioterapeuterne Skagensvej

2008: Uddannet Fysioterapeut Fysioterapeutskolen i Aalborg

 

Eksamener:

2016: Bestået eksamen i Mulligan Konceptet (CMP = Certified Mulligan Practitioner) (læs mere her)

2011: Certificeret MDT: bestået credential eksamen i Mckenzie metoden (læs mere her)

2011: Bestået uddannelse i Medicinsk Akupunktur (læs mere her)

2008: Professionsbachelor i Fysioterapi ved University College Nordjylland

 

Kurser i manuel behandling:

2018: “Muskel Energi Teknik – MET1 – undersøgelse og behandling af nakken og rygsøjlen” ved speciallæge Torben Halberg.

2008: Manipulationskursus af rygsøjlen (fokus på lænden)

2008: Manipulationskursus af bækkenled og fod/ankel.

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2017: Mulligan Konceptet: Special kursus i “Undersøgelse og behandling af smerter relateret til bækkenleddene og symfysen” ved Mark Oliver.
2016: Mulligan Konceptet: Part C: avancerede teknikker og forberedelse til eksamen.
2016: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.
2016: Undersøgelse og behandling af svimmelhed, samt genoptræning (vestibulær dysfunktion og øresten).
2014: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.
2014: Mulligan Konceptet: introduktionskursus.

 

Mckenzie Metoden: (læs mere her)

2010: Mckenzie: Part D (avanceret undersøgelse og behandling af nakken)
2009: McKenzie: Part C (avanceret undersøgelse og behandling af lænden)
2009: McKenzie: Part B (undersøgelse og behandling af nakke og brystryg)
2008: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

 

Kurser i vederlagsfri fysioterapi og andet:

2021: VidenOmSmerter v/ Morten Høgh

2018: Funktionel træning til borgere med følger efter blodprop eller hjerneblødning.

2016: Undersøgelse og behandling af svimmelhed, samt genoptræning (vestibulær dysfunktion og øresten).

2014: Temaaften: undersøgelse og behandling af diskusprolaps.

2013: Kursus i skulderdiagnoser.

2012: Workshop: Test og målemetoder af vederlagsfrie patienter.

2012: Skulderkursus – undersøgelse og behandling af skulderdiagnoser.

 

Undervisning/holdtræning:

Ryghold 2 (læs mere her)
Bassinhold (læs mere her)
GLAiD træning – behandling af patienter med artrose i hofte eller knæ (læs mere her)

Specialiseret Fysioterapeut, Cert. MDT, DipMPT, Stud. MSc.
Rasmus indgår i den daglige drift, administration af det øvrige personales udvikling og implementerer nye tiltag på klinikken løbende. 

Ansættelsesforhold

2020 – nu: Studerer masteruddannelse på Aalborg Universitet; Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling.

2018 – nu:  Censor på Fysioterapiuddannelsen

2017 – nu: Fysioterapeut hos SOMA Consult, Hjørring, Privatklinik

2015 – nu:  Næstformand, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessekretær for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (McKenzie Instituttet Denmark)

2014 – 2017: SuperSole-specialist (sålemager) hos First Fysio, Privatklinik, Gentofte

2014 – 2017: Selvstændig Fysioterapeut hos Tølløse Fysioterapi, Privatklinik

2014 – 2014: Fysioterapeut, BeneFiT Brønderslev Privatklinik

2014 – 2014: Forskningsassistent for Ph.d.-stud Lars Henrik Larsen (UCN & AAU)

2013 – 2014: Forskningsassistent ved AAU (afd.: SMI)

2012 – 2013: Forskningsassistent ved Aalborg Sygehus Nord, Geriatrisk Afdeling

 

Eksamener:

2022: Bestået 3. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet.

2021: Bestået 2. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet.

2021: Bestået 1. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet.

2019: Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.

2020: Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMPT) (læs mere her)

2015: Certificeret MDT: bestået credential eksamen i Mckenzie-konceptet (læs mere her)

2014: Professionsbachelor i Fysioterapi ved University College Nordjylland

 

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet (læs mere her)

1. Semester: (bestod af 3 moduler – beskrevet nedenfor).

MODUL 1: DEFINITIONER, KLASSIFIKATION OG UDREDNING AF SMERTE

Modulet omhandlede læring om de forskellige typer af smerter patienter oplever, de fysiologiske processer, der ligger bag. Specialist viden om akutte smerter, smerter efter operation, diskus prolaps mm., samt hvilke mekanismer, der ligger bag, at akutte smerter kan udvikle sig til vedvarende smerter. I modulet blev, der taget der udgangspunkt i den bio-psyko-sociale ramme ligesom den er defineret af International Association for the Study of Pain (IASP).

MODUL 2: Behandling af smerte. MEDIKAMENTEL OG NON-MEDIKAMENTEL (bl.a. fysioterapi)

Modulet omhandlede læring om, hvordan og hvornår man anvender medicin for at lindre smerte i både akutte og vedvarende smertetilstande. Specialist viden om, hvornår og hvordan man anvender f.eks. fysioterapi mm. i et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb.

MODUL 3: VIDENSKABELIGE METODER OG FORMIDLING AF KLINISKE STUDIER

Modulet omhandlede læring om kritisk læsning, og hvilke forskningsmetoder man bruger til at besvare spørgsmål og studier inden for smerteområdet. Samtidig opnås specialist viden i at vurdere og synliggøre fejlkilder i smertebehandlingsstudier samt andre relevante eksperimentelle studier.

 

2. Semester: (består af 2 moduler – beskrevet nedenfor)

MODUL 4: SMERTEPSYKOLOGI OG PRINCIPPER FOR TVÆRFAGLIG BEHANDLING AF SMERTE

Modulet omhandlede primært den psykologiske del af smerteoplevelsen. Det inkluderer hvordan smerter kan forstærkes/reduceres med af vores sindstilstand, bekymringer, tidligere erfaring, forforståelse, sociale relationer og meget mere. Læring om hvordan samtalen og relationen mellem patient og fysioterapeut kan være alt afgørende for forløbet, samt psykologiske værktøjer til at støtte og hjælpe patienten i dennes behandlingsforløb.

 

Kurser

2020: Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi/Manuel Terapi (DipMPT) (læs mere her)

2016: Nedre Kvadrant 1 (Basiskursus om lænd, hofte, knæ og fod)

2016: Nedre Kvadrant 2 (Avanceret kursus om lænd, hofte, knæ og fod)

2017: Øvre Kvadrant 1 (Basiskursus om ryg/nakke, skulder, albue, hånd og kæbe)

2017: Øvre Kvadrant 2 (Avanceret kursus om ryg/nakke, skulder, albue, hånd og kæbe)

 

*Smertekurser:

2016: Mekanisk Diagnostik og Terapi til den kroniske smertepatient

2016: Smerte og Neurodynamik del 1

2016: Smerte og Neurodynamik del 2

2018: Smerte og supervision del 3

 

*Differentialdiagnostik:

2018: Differentialdiagnostik og Billeddiagnostik

2018: Differentialdiagnostik og Medicinske sygdomme

2018: Differentialdiagnostik og Reumatologi

2018: Differentialdiagnostik og Spinalkirurgi

 

*Dynamisk Stabilitet:

2017: Dynamisk Stabilitet Intro

2017: Dynamisk Stabilitet for lænden

2017: Dynamisk Stabilitet for nakken

2018: Dynamisk Stabilitet for skulderen

 

Klinisk gruppesupervision og individuel supervision:

2016: 3-dages klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi (niveau 1)

2018: 3-dages klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi (niveau 2)

2018: 3-dages klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi og kronisk smertehåndtering (niveau 3)

2019: Individuel Supervision v. Henrik Christoffersen (DipMPT)

2020: Individuel Supervision v. Henrik Christoffersen (DipMPT)

 

Mckenzie Metoden: (læs mere her)

2014: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie A

2014: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie B

2015: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie C

2015: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie D

2015: Credential eksamen i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT)

2016: Medlem, Bestyrelsessuppleant & Ambassadør for McKenzie Institute Denmark

2016: Mekanisk Diagnostik og Terapi til Elitesportsudøveren (MDT & the Athlete v./Greg Lynch)

2016: Feedback Informed Treatment (FIT) (McKenzie-Workshop)

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2014: Cervicalkursus

2015: MWM in Sports

2015: Introkursus

2016: Mulligan Upper Quadrant (A)

2016: Mulligan Lower Quadrant (B)

 

Manipulation:

2015: Korrektion/Manipulation af lænderyg & bækkenled

2016: Korrektion/Manipulation af nakke- & brystryg

 

Andet:

2018: Kursus i apoplexi og funktionel konditionstræning ved Danske Fysioterapeuter

2018: GLA:D Ryg-kursus (Godt Liv med Artrose i Danmark)

2017: GLAiD-kursus i hofte og knæ (Godt Liv med Artrose i Danmark)

2014: SuperSole indlægssåler, basis

2015: SuperSole indlægssåler, speciale

Fysioterapeut siden 2020

 

Kurser:

 • MDT Part A – Lænderyggen (McKenzie)
 • Smertebehandler: Formidling & Bevægelse v./ Smertefribevægelse.
 • Parkinsonkursus for fysioterapeuter v./ Parkinsonforeningen.

Fysioterapeut, CMP.

 

Ansættelsesforhold

2014: Ansat hos Fysioterapeuterne Skagensvej

 

Eksamener:

2017: Uddannet artrose/GLAiD instruktør: Undersøgelse og behandling af atrose i hofte og knæ (tidligere kendt som slidgigt) (læs mere her)

2016: Bestået eksamen i Mulligan Konceptet (CMP = Certified Mulligan Practitioner) (læs mere her)

2014: Professionsbachelor i Fysioterapi ved University College Nordjylland

 

Palliativ Fysioterapi og kræftrehabilitering:

Grundkursus i palliativ fysioterapi:

 • Hjertepatient,
 • KOL patient,
 • dyspnø (åndenød),
 • ødem (væskeophobning),
 • fatigue (kronisk træthed) og
 • delir (forstyrret bevidsthed).

Kræftrehabilitering:

 • Træning til kræftoverlevere med fokus på knoglemetastaser,
 • kakeksi (ekstrem afmagring)

 

Akupunktur: (læs mere her)

2019: Akupunkturuddannelsen afholdt af Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi – del 2: Undersøgelse og behandling af ryggen, bækken og arme/ben.

2018: Akupunkturuddannelsen afholdt af Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi – del 1: Undersøgelse og behandling af smerter relateret til arme/ben.

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2016: Mulligan Konceptet: Part C: avancerede teknikker og forberedelse til eksamen.
2015: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.
2015: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.
2015: Mulligan Konceptet: introduktionskursus.

 

Mckenzie metoden: (læs mere her)

2014: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

Andet:

2018: GLA:D Ryg-kursus (Godt Liv med Artrose i Danmark)

 

Undervisning/holdtræning

Parkinson hold (læs mere her)

GLAiD træning – behandling af patienter med artrose i hofte eller knæ (læs mere her)

Bassinhold for voksne (læs mere her)

Bassinhold for børn (læs mere her)

Babymotorik (læs mere her)

Klinikassistent

Ansættelsesforhold

2005: Ansat hos Fysioterapeuterne Bispensgade/Skagensvej
2004: Barselsvikariat Stæten i Frederikshavn
2003: Udlært kontorassistent i A-Z Hjørring

Kurser

2004: Kurser i regnskab/EDB
2003: Uddannet kontorassistent

Som klinikassistent

Maibrit har ansvaret for at klinikken fungerer. Hun er vores kontakt til de praktiserende læger, til patienterne samt vore leverandører. Maibrit sørger for bogføring og assisterer fysioterapeuterne – hun er vores uundværlige blæksprutte!

Klinikassistent

Ansættelsesforhold

2010: Fysioterapeuterne Skagensvej
2007: Salgsassistent hos Mille Fleur
2002: Daglig leder hos Seeds Hjørring

ElmarK

Fysioterapeut

 

Ansættelsesforhold

2020 – nu: Fysioterapeuterne Skagensvej

2020 – 2020: Brønderslev Kommune –  Vikar ortopædkirurgisk team

2017 – 2020: Aalborg kommune (i Ortopædkirurgisk team)

2017: Viborg kommune –Vikar i Ortopædkirurgisk team 2017

2017: Regionshospitalet Viborg – Vikar på Ortopædkirurgisk afdeling.

2016: Raindrop Foundation – Frivillig Fysioterapeut i Thailand.

2015 – 2016: Brøndby Kommune – Vikar i Ortopædkirurgisk/reumatologisk team

2014: Det Skandinaviske Fysikalske Instiutt, Gran Canaria

2013 – 2015: Valby Fysioterapi (privatklinik)

 

Kurser i manuel behandling:

2013: Kursus i mobilisering/manipulering af cervikal columna (nakken) og den cervikothorakale overgang.

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2014: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.

2014: Mulligan Konceptet: introduktionskursus.

 

Andet:

2018: GLAiD-kursus i hofte og knæ (Godt Liv med Artrose i Danmark)

 

Kurser i sportsfysioterapi og relateret hertil: (læs mere her)

2015: Idrætsfysioterapi: nakke-/rygundersøgelse og behandling.

2015: Idrætsfysioterapi: Hofte-/lyskeundersøgelse og behandling.

2014: Idrætsfysioterapi: Albue/håndundersøgelse og behandling.

2014: Idrætsfysioterapi: Skulderundersøgelse og behandling.

2012: Idrætsfysioterapi: Knæundersøgelse og behandling.

2012: Idrætsfysioterapi: Fod-/ankelundersøgelse og behandling.

2012: Idrætsfysioterapi: Introduktionskursus

IB

Ida er på barsel fra maj 2022 til maj 2023 🙂

 

Ansættelsesforhold:

2019: Ansat hos Træningsenheden Hjørring Kommune

2019-nu: Ansat hos Fysioterapeuterne Skagensvej

 

Efteruddannelse:

2021: Gynækologisk fysioterapeut:

 • behandler af urin- og analinkontinens hos kvinder og mænd.

2020: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

2020: McKenzie: Part B (undersøgelse og behandling af nakke og brystryg)

2021: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.

2021: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.

Fysioterapeuterne Skagensvej