Fysioterapeut, Cert. MDT., klinikejer

 

Ansættelsesforhold

2018-: Fysioterapeut for Vendsyssel FF

2010-: Klinikejer Fysioterapeuterne Skagensvej

2005: Medejer af Fysioterapeuterne Bispensgade/Skagensvej

2002: Ansat hos Fysioterapeuterne Bispensgade/Skagensvej

1999: Fysioterapeut på Hjørring Sygehus på henholdsvis Ortopædkirurgisk og Reumatologisk afdeling

 

Eksamener:

2004: Certificeret MDT: bestået credential eksamen i Mckenzie-konceptet (læs mere her)

1999: Uddannet fysioterapeut i Holstebro.

 

Kurser i manuel behandling:

2012: Manipulation og mobiliserings kursus – SI-leddet (Bækkenleddet) og Foden
2010: Cervikalcolumna og ct overgang manipulation og mobiliserings kursus

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2017: Mulligan Konceptet: Special kursus i “Undersøgelse og behandling af smerter relateret til bækkenleddene og symfysen” ved Mark Oliver.
2015: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.
2014: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.
2014: Mulligan Konceptet: introduktionskursus.

 

McKenzie metoden: (læs mere her)

2003: Mckenzie: Part D (avanceret undersøgelse og behandling af nakken)
2002: McKenzie: Part C (avanceret undersøgelse og behandling af lænden)
2002: McKenzie: Part B (undersøgelse og behandling af nakke og brystryg)
2001: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

 

Sportsfysioterapi og relateret hertil: (læs mere her)

2012: Idrætsfysioterapi: Albue og hånd
2012: Idrætsfysioterapi: Skulder
2012: Idrætsfysioterapi: Introduktionskursus
2012: Kinesio Tape: De fundamentale koncepter, screening- og muskeltest samt muskeltapeninger
2009: Fysioterapeutisk løbestilanalyse kursus
2008: Certificeret supersole behandler (læs mere her)

 

Undervisning

Underviser på Professionshøjskolen UCN på sygeplejestudiet i ergonomi

Fysioterapeut, Cert. MDT., CMP.

 

Ansættelsesforhold

2008: Fysioterapeuterne Skagensvej

2008: Uddannet Fysioterapeut Fysioterapeutskolen i Aalborg

 

Eksamener:

2016: Bestået eksamen i Mulligan Konceptet (CMP = Certified Mulligan Practitioner) (læs mere her)

2011: Certificeret MDT: bestået credential eksamen i Mckenzie metoden (læs mere her)

2011: Bestået uddannelse i Medicinsk Akupunktur (læs mere her)

2008: Professionsbachelor i Fysioterapi ved University College Nordjylland

 

Kurser i manuel behandling:

2018: “Muskel Energi Teknik – MET1 – undersøgelse og behandling af nakken og rygsøjlen” ved speciallæge Torben Halberg.

2008: Manipulationskursus af rygsøjlen (fokus på lænden)

2008: Manipulationskursus af bækkenled og fod/ankel.

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2017: Mulligan Konceptet: Special kursus i “Undersøgelse og behandling af smerter relateret til bækkenleddene og symfysen” ved Mark Oliver.
2016: Mulligan Konceptet: Part C: avancerede teknikker og forberedelse til eksamen.
2016: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.
2016: Undersøgelse og behandling af svimmelhed, samt genoptræning (vestibulær dysfunktion og øresten).
2014: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.
2014: Mulligan Konceptet: introduktionskursus.

 

Eksamineret i Mckenzie Metoden: (læs mere her)

2010: Mckenzie: Part D (avanceret undersøgelse og behandling af nakken)
2009: McKenzie: Part C (avanceret undersøgelse og behandling af lænden)
2009: McKenzie: Part B (undersøgelse og behandling af nakke og brystryg)
2008: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

 

Kurser i vederlagsfri fysioterapi og andet:

2021: VidenOmSmerter v/ Morten Høgh

2018: Funktionel træning til borgere med følger efter blodprop eller hjerneblødning.

2016: Undersøgelse og behandling af svimmelhed, samt genoptræning (vestibulær dysfunktion og øresten).

2014: Temaaften: undersøgelse og behandling af diskusprolaps.

2013: Kursus i skulderdiagnoser.

2012: Workshop: Test og målemetoder af vederlagsfrie patienter.

2012: Skulderkursus – undersøgelse og behandling af skulderdiagnoser.

 

Undervisning/holdtræning:

Ryghold (læs mere her)
Bassinhold (læs mere her)
GLAiD træning – behandling af patienter med artrose i hofte eller knæ (læs mere her)

Specialist Fysioterapeut,
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi (Anderkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi)
Diplom i Muskuloskeletal Fysioterapi
Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling ved Aalborg Universitet
Underviser i Screening af 
Alvorlig Sygdom
Næstformand i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Rasmus indgår i den daglige drift og administration af det øvrige personales udvikling samt implementering af nye tiltag på klinikken løbende. 


Ansættelsesforhold
2017 – nu: Fysioterapeut hos SOMA Consult, Hjørring, Privatklinik

2020 – 2022: Masteruddannelse på Aalborg Universitet; Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling.

2018 – 2022:  Censor på Fysioterapiuddannelsen

2015 – nu:  Næstformand, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessekretær for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (McKenzie Instituttet Denmark)

2014 – 2017: SuperSole-specialist (sålemager) hos First Fysio, Privatklinik, Gentofte

2014 – 2017: Selvstændig Fysioterapeut hos Tølløse Fysioterapi, Privatklinik

2014 – 2014: Fysioterapeut, BeneFiT Brønderslev Privatklinik

2014 – 2014: Forskningsassistent for Ph.d.-stud Lars Henrik Larsen (UCN & AAU)

2013 – 2014: Forskningsassistent ved AAU (afd.: SMI)

2012 – 2013: Forskningsassistent ved Aalborg Sygehus Nord, Geriatrisk Afdeling

 

Eksamener:

2022: Anerkendt som Specialist i Fysioterapi, som den første (og eneste) i Vendsyssel

2022: Bestået 4. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet (Speciale færdiggjort)

2022: Bestået 3. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet.

2021: Bestået 2. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet.

2021: Bestået 1. semester på Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet.

2019: Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.

2020: Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMPT) (læs mere her)

2015: Certificeret MDT: bestået credential eksamen i Mckenzie-konceptet (læs mere her)

2014: Professionsbachelor i Fysioterapi ved University College Nordjylland

 

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling på Aalborg Universitet (læs mere her)

1. Semester: (bestod af 3 moduler – beskrevet nedenfor).

MODUL 1: DEFINITIONER, KLASSIFIKATION OG UDREDNING AF SMERTE

Modulet omhandlede læring om de forskellige typer af smerter patienter oplever, de fysiologiske processer, der ligger bag. Specialist viden om akutte smerter, smerter efter operation, diskus prolaps mm., samt hvilke mekanismer, der ligger bag, at akutte smerter kan udvikle sig til vedvarende smerter. I modulet blev, der taget der udgangspunkt i den bio-psyko-sociale ramme ligesom den er defineret af International Association for the Study of Pain (IASP).

MODUL 2: BEHANDLING AF SMERTE: MEDIKAMENTEL OG NON-MEDIKAMENTEL

Modulet omhandlede læring om, hvordan og hvornår man anvender medicin for at lindre smerte i både akutte og vedvarende smertetilstande. Specialist viden om, hvornår og hvordan man anvender f.eks. fysioterapi mm. i et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb.

MODUL 3: VIDENSKABELIGE METODER OG FORMIDLING AF KLINISKE STUDIER

Modulet omhandlede læring om kritisk læsning, og hvilke forskningsmetoder man bruger til at besvare spørgsmål og studier inden for smerteområdet. Samtidig opnås specialist viden i at vurdere og synliggøre fejlkilder i smertebehandlingsstudier samt andre relevante eksperimentelle studier.

 

2. Semester: (består af 2 moduler – beskrevet nedenfor)

MODUL 4: SMERTEPSYKOLOGI OG PRINCIPPER FOR TVÆRFAGLIG BEHANDLING AF SMERTE

Modulet omhandlede primært den psykologiske del af smerteoplevelsen. Det inkluderer hvordan smerter kan forstærkes/reduceres med af vores sindstilstand, bekymringer, tidligere erfaring, forforståelse, sociale relationer og meget mere. Læring om hvordan samtalen og relationen mellem patient og fysioterapeut kan være alt afgørende for forløbet, samt psykologiske værktøjer til at støtte og hjælpe patienten i dennes behandlingsforløb.

MODUL 5: UNDERSØGELSE AF KLINISKE SMERTEPROBLEMER

Modulet gennemføres som et projekt med en patientcase fra sundhedsvæsenet. Der indsamles relevante objektive data (demografiske og parakliniske data, aktuel medicinering, information fra spørgeskemaer mm.) og relevante subjektive data (fx anamnese). Der vil være fokus på at symptombilledet, diagnosestilling og behandlingsforslag opstilles på baggrund af evidensbaseret forskning præsenteret i den relevante litteratur.

 

3. Semester: (består af 2 moduler – beskrevet nedenfor)

MODUL 6: KVANTIFICERING, KARAKTERISERING OG VURDERING AF SMERTE

På modulet arbejdes med praktiske analyseværktøjer til vurdering af smertens natur, mekanismer og dennes indvirkning på kognition og affekt. Endvidere er der fokus på, hvordan brugen af humane smertemodeller kan bidrage til forbedring af klinisk smertebehandling.

MODUL 7: SMERTEVIDENSKAB OG BEHANDLINGSPRAKSIS

I projektet arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder, der er tillært tidligere på uddannelsen for at kunne følge progression igennem et behandlings/interventionsforløb, som patienten gennemgår.

 

4. Semester: (består af Specialeskrivning)

MODUL 8: SPECIALE: PATIENTER MED SMERTER, ADFÆRDSÆNDRING og FORFORSTÅELSE

 

Kurser

2020: Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi/Manuel Terapi (DipMPT) (læs mere her)

2016: Nedre Kvadrant 1 (Basiskursus om lænd, hofte, knæ og fod)

2016: Nedre Kvadrant 2 (Avanceret kursus om lænd, hofte, knæ og fod)

2017: Øvre Kvadrant 1 (Basiskursus om ryg/nakke, skulder, albue, hånd og kæbe)

2017: Øvre Kvadrant 2 (Avanceret kursus om ryg/nakke, skulder, albue, hånd og kæbe)

 

Smertekurser:

2016: Mekanisk Diagnostik og Terapi til den kroniske smertepatient

2016: Smerte og Neurodynamik del 1

2016: Smerte og Neurodynamik del 2

2018: Smerte og supervision del 3


Differentialdiagnostik:

2018: Differentialdiagnostik og Billeddiagnostik

2018: Differentialdiagnostik og Medicinske sygdomme

2018: Differentialdiagnostik og Reumatologi

2018: Differentialdiagnostik og Spinalkirurgi

 

Dynamisk Stabilitet:

2017: Dynamisk Stabilitet Intro

2017: Dynamisk Stabilitet for lænden

2017: Dynamisk Stabilitet for nakken

2018: Dynamisk Stabilitet for skulderen

 

Klinisk gruppesupervision og individuel supervision:

2016: 3-dages klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi (niveau 1)

2018: 3-dages klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi (niveau 2)

2018: 3-dages klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi og kronisk smertehåndtering (niveau 3)

2019: Individuel Supervision v. Henrik Christoffersen (DipMPT)

2020: Individuel Supervision v. Henrik Christoffersen (DipMPT)

I alt 68 timers individuel klinisk supervision. 

 

Mckenzie Metoden: (læs mere her)

2014: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie A

2014: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie B

2015: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie C

2015: Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie D

2015: Credential eksamen i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT)

2016: Medlem, Bestyrelsessuppleant & Ambassadør for McKenzie Institute Denmark

2016: Mekanisk Diagnostik og Terapi til Elitesportsudøveren (MDT & the Athlete v./Greg Lynch)

2016: Feedback Informed Treatment (FIT) (McKenzie-Workshop)

 

Mulligan Konceptet: (læs mere her)

2014: Cervicalkursus

2015: MWM in Sports

2015: Introkursus

2016: Mulligan Upper Quadrant (A)

2016: Mulligan Lower Quadrant (B)

 

Manipulation:

2015: Korrektion/Manipulation af lænderyg & bækkenled

2016: Korrektion/Manipulation af nakke- & brystryg

 

Andet:

2018: Kursus i apoplexi og funktionel konditionstræning ved Danske Fysioterapeuter

2018: GLA:D Ryg-kursus (Godt Liv med Artrose i Danmark)

2017: GLAiD-kursus i hofte og knæ (Godt Liv med Artrose i Danmark)

2014: SuperSole indlægssåler, basis

2015: SuperSole indlægssåler, speciale

_MG_4954

Fysioterapeut siden 2020

 

Kurser:

  • MDT Part A – Lænderyggen (McKenzie)
  • Smertebehandler: Formidling & Bevægelse v./ Smertefribevægelse.
  • Parkinsonkursus for fysioterapeuter v./ Parkinsonforeningen.
PT

Fysioterapeut, MSc. Muskuloskeletal Fysioterapi

Ansættelsesforhold

2022: Ansat hos Fysioterapeuterne Skagensvej

 

Eksamener:
2022: Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi på Aalborg Universitet
2020: Professionsbachelor i Fysioterapi ved University College Nordjylland

1. Semester: 
Modul 1: Undersøgelse og differentiel diagnostik
Projektmodul der tog udgangspunkt i klinisk arbejde med patienter med smerte/funktionsproblemer relateret til ekstremiteterne. I modulet var der fokus på ræsonnering over undersøgelsesfund, diagnosticering og differentialdiagnostik, kommunikation samt vurdering af mulig effekt af genoptræningsforløb.

Modul 2: Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – Ekstremiteter
Formålet med modulet var at opnå specialistviden på et højt fagligt niveau om den kliniske diagnostik af muskuloskeletale lidelser og behandling heraf. Udover undersøgelse og diagnostik var der ligeledes fokus på fysioterapeuters evne til at kommunikere med og indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper.

Modul 3: Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest
I modulet var der fokus på at opnå kendskab til forskellige lidelser som kan ligge til grund for patientens henvendelse til sundhedssystemet, de diagnostiske redskaber som anvendes til udredning af disse, samt at opnå forståelse for indikationerne for og begrænsningerne ved de forskellige diagnostiske redskaber.

Modul 4: Smerte- og farmakologiske behandlingsprincipper

Modul 5: Videnskabelig metode og formidling

2. Semester:
Modul 1: Behandling og vurdering af behandlingseffekt
Projektmodul der tog udgangspunkt i kliniske patientforløb, med fokus på at øge kvalifikationerne i at vælge og gennemføre individualiserede interventioner, der bygger på grundig undersøgelse og diagnostik af patienter med nakke- og rygsmerter. Sideløbende med patientforløb var der fokus på fremstilling af et projekt med en selvvalgt problemstilling, hvor de konkrete kliniske patientforløb skulle inddrages til at besvare problemstillingen.

Modul 2: Individualiseret træning og patientspecifikke effektmål
I modulet var der fokus på individualiseret træning og hvordan man måler effekten af behandlingen gennem patient-rapporterede effektmål og funktionsmål. Der blev opnået færdigheder i at tilrettelægge individuelle behandlingsforløb, justere behandling undervejs i forløbet og måle om den igangsatte behandling har den forventede effekt.

Modul 3: Screening og forebyggelse af muskuloskeletale problemstillinger
I dette modul var der fokus på hvordan bevægelses analyse kan bruges til at forstå faktorer hos patienter, der kan øge risikoen for skader, og hvordan disse faktorer er relateret til ændret motorisk kontrol. Der blev ligeledes arbejdet med hvordan man præcist kan måle motorisk funktion med fokus på biomekaniske måleredskaber som f.eks. 3D bevægelsesoptagelser, dynamometrik, elektromyografi, transkraniel magnetisk stimulering etc.

Modul 4: Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – Ryg og nakke
I modulet var der fokus på at opnå et dybdegående kendskab til kliniske undersøgelsesmetoder og hvordan disse kan anvendes til at stille en diagnose for smerte- og eller funktionsproblemer fra ryggen. I modulet fokuseres der på differential diagnostiske overvejelser samt hvordan forskellige ryg-relaterede problemstillinger kan placeres inden for ICF-klassifikationssystemet.

3. Semester: (Bestod af 3 moduler – beskrevet nedenfor)
Modul 1: Fysioterapeuten i udvidet jobfunktion
Projektmodul der tog udgangspunkt i patienter med komplekse skuldersmerter, hvor der var fokus på diagnosticering og henvisning til relevant behandling. I forløbet var der tæt samarbejde og sparring med kliniske eksperter samt en intern vejleder fra Aalborg Universitet både i det kliniske arbejde med patienterne, men også i forbindelse med fremstilling af et projekt med en klinisk relevant problemstilling som omdrejningspunkt.

Modul 2: Diagnostisk ultralydsscanning
I modulet var der fokus på at opnå et dybdegående kendskab til diagnostisk ultralydsscanning som klinisk undersøgelsesmetode ved diagnosticering af hyppigt forekommende muskuloskeletale lidelser. I modulet skulle ultralydsscanningen understøtte de differential diagnostiske overvejelser, men der var også̊ fokus på hvornår andre billeddiagnostiske undersøgelser burde overvejes. Undervisningen var opbygget efter European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) anbefalingerne om uddannelse i muskuloskeletal ultralydsscanning og dækkede niveau 1 og delvist niveau 2. I forløbet skulle der for hver region (8 regioner i alt) udføres og afleveres 20 scanninger med ”normal anatomi”, samt 10 scanninger med patologiske fund med dertilhørende casebeskrivelse indeholdende: indikation for scanning, beskrivelse af scanning samt diagnose og behandling. Disse scanninger skulle godkendes af underviser og blev returneret med skriftlig feedback.

Modul 3: Statistik analyse og design af forsøg
I modulet var der fokus på at arbejde kritisk med den litteratur som ligger til grund for valg af undersøgelser, behandling og vurdering af behandlingseffekt, samt at opnå færdigheder til at udvælge, udføre og fortolke statistiske analyser.

4. Semester: (Kandidatspeciale)
Formålet med det afsluttende kandidatspeciale var at gennemføre et selvstændigt videnskabeligt arbejde i samarbejde med forskningsmiljøer på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og eventuelt eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland. Specialet skulle demonstrere evnen til at identificere en videnskabeligt relevant problemstilling på baggrund af bl.a. litteraturstudier og indsigt i klinisk praksis, vælge og anvende en kombination af metoder til analyse og behandling af problemstillingen og bidrage med ny viden til et forskningsmiljø.

Titel på speciale: Subjektiv og objektiv muskelstivhed – Udvikling og sammenhæng: (Kan tilgås her/Kommer senere)

Kurser:
2022: Certificeret i ULRUS/udvidet rygudredning

Klinikassistent

Ansættelsesforhold

2005: Ansat hos Fysioterapeuterne Bispensgade/Skagensvej
2004: Barselsvikariat Stæten i Frederikshavn
2003: Udlært kontorassistent i A-Z Hjørring

Kurser

2004: Kurser i regnskab/EDB
2003: Uddannet kontorassistent

Som klinikassistent

Maibrit har ansvaret for at klinikken fungerer. Hun er vores kontakt til de praktiserende læger, til patienterne samt vore leverandører. Maibrit sørger for bogføring og assisterer fysioterapeuterne – hun er vores uundværlige blæksprutte!

Klinikassistent

Ansættelsesforhold

2010: Fysioterapeuterne Skagensvej
2007: Salgsassistent hos Mille Fleur
2002: Daglig leder hos Seeds Hjørring

IB

Ansættelsesforhold:

2019: Ansat hos Træningsenheden Hjørring Kommune

2019-nu: Ansat hos Fysioterapeuterne Skagensvej

 

Efteruddannelse:

2023: Akupunktur 1

2022: Baby-Tummel instruktør

2021: Gynækologisk fysioterapeut:

  • behandler af urin- og analinkontinens hos kvinder og mænd.

2020: McKenzie: Part A (undersøgelse og behandling af lænden)

2020: McKenzie: Part B (undersøgelse og behandling af nakke og brystryg)

2021: Mulligan Konceptet: Part A: undersøgelse og behandling af nakkens og armens led.

2021: Mulligan Konceptet: Part B: undersøgelse og behandling af lænden, bækken, hofte, knæ og fod.

Fysioterapeuterne Skagensvej